Regulamin

Regulamin ustala ogólne warunki zamawiania papeterii ślubnej i innych dodatków zaprezentowanych na stronie www.makaprints.pl
Właścicielem ww. strony internetowej jest firma
Maka Prints Poligrafia Okolicznościowa Magdalena Giller
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-304, przy ul. Jastrzębskiej 62B
NIP: 6472572830 REGON: 363092104
e-mail: kontakt@makaprints.pl
tel.: 784 934 044

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2016r.

I. ZASADY OGÓLNE
1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja w czasie realizacji zamówienia.
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wysłanie drogą elektroniczną przez Klienta wiadomości zawierającej niezbędne informacje potrzebne do realizacji zamówienia.
3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.makaprints.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamawiający składający zamówienia drogą elektroniczną, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu i w opisie przedstawionym przez sprzedającego drogą mailową. Momentem zawarcia umowy sprzedaży na odległość jest odebranie przez zamawiającego paczki dostarczonej przez pracownika firmy kurierskiej, co jest jednoznaczne ze złożeniem podpisu zamawiającego pod listem przewozowym.
3. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Zamawiającego z przestrzegania zawartych w nim zasad.
4. Wszelkie zamieszczone na stronie internetowej teksty, wzory, logo, zdjęcia, podlegają prawom autorskim.
5. Wszelkie dane osobowe Zamawiającego, będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA ORAZ  PŁATNOŚCI
1. Zamówienia składane są drogą elektroniczną - należy wysłać na adres kontakt@makaprints.pl wiadomość z informacją o zainteresowaniu ofertą, po czym do Klienta wysyłany jest Formularz Zamówienia, który należy wypełnić.
2. Warunkiem przystąpienia do wykonania zamówienia przez firmę Maka Prints jest przesłanie na adres kontakt@makaprints.pl wypełnionego Formularza Zamówienia, co jest jednoznaczne z zamówieniem towaru bądź projektu.
3. Przy wyborze projektu z gotowych wzorów, Firma Maka Prints przesyła w ciągu trzech dni roboczych od przesłania Formularza Zamówienia projekt zaproszenia z danymi Zamawiającego do ostatecznego zatwierdzenia wyglądu zaproszenia, wraz z kosztorysem. 
4. Zamawiający po zatwierdzeniu projektu oraz otrzymaniu kosztorysu jest zobowiązany do przesłania należnej kwoty na konto bankowe firmy Maka Prints. Od momentu zaksięgowania przelewu jest naliczany czas realizacji zamówienia. Po przesłaniu ostatecznej wersji do druku nie ma już możliwości zmiany danych oraz projektu, prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności danych zawartych w ostatecznej wersji do druku. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe nawet z jej winy, ale zaakcpetowane przez Kupującego w ostatecznej wersji projektu do druku.
5. Minimalna wartość zamówienia dla zaproszeń ślubnych, winietek, podziękowań dla gości, menu oraz zawieszek na alkohol wynosi 20 sztuk.
6. W przypadku zamówienia projektu indywidualnego, opłata za projekt jest uiszczana przed wykonaniem projektu. Po zaksięgowaniu należnej kwoty na konto bankowe firmy Maka Prints, firma przesyła w ciągu pięciu dni roboczych trzy projekty zaproszeń i/lub dodatków wraz z wstępnym kosztorysem. W cenie projektu indywidualnego są jeszcze 3 tury poprawek (kolor, wielkość czcionki itp.).
7. Zamówienie projektu indywidualnego nie jest równoznaczne z zamówieniem usługi wykonania zaproszeń. Jest możliwość rezygnacji z wykonania zaproszeń, jednak kwota za wykonanie projektu jest bezzwrotna.
8. Rachunek / faktura są wystawiane na życzenie klienta.
9. Modyfikacje gotowych projektów są wyceniane indywidualnie.  Kwota za wykonane modyfikacje jest bezzwrotna.
10. Firma Maka Prints nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanych przez Zamawiającego tekstach oraz odmianach nazwisk. 

III. WYSYŁKA I TERMINY ZAMÓWIENIA
1. Czas realizacji zamówień gotowych projektów wynosi 10 dni roboczych od momentu zaakceptowania ostatecznej wersji do druku oraz uiszczeniu zapłaty.
2. Czas realizacji zamówień indywidualnych jest ustalany po zaakceptowaniu projektu i z reguły trwa 10 dni roboczych, przy czym w przypadku niestandardowych papierów i materiałów czas realizacji może się wydłużyć o czas oczekiwania na dostawę ww. materiałów.
3. Zamówienie jest dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej bądź przesyłki pocztowej. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia w siedzibie Maka Prints w Wodzisławiu Śląskim, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
4. Rzeczywisty czas otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + czas wysyłki, która w przypadku przesyłki kurierskiej wynosi 1-2 dni robocze. Za ewentualne opóźnienia firmy kurierskiej lub poczty firma Maka Prints nie ponosi odpowiedzialności.
5. Koszty dostawy w przypadku zamówień poniżej 500 zł pokrywa Kupujący.
6. W przypadku mniejszej ilości czasu istnieje opcja ekspres i pół-ekspres. Pół-ekspres to 5, zamiast 10 dni roboczych na wykonanie zamówienia - cena - 30% wartości zamówienia, ekspres to 3, zamiast 10 dni roboczych na wykonanie zamówienia - cena - 100% wartości zamówienia.

IV. REKLAMACJE I REZYGNACJE
1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres kontaktowy firmy Maka Prints bądź adres mailowy kontakt@makaprints.pl.
2. Reklamacje składa się do 4 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
3. Maka Prints rozpatruje reklamacje w ciągu 5 dni roboczych.
4. Wszelkie produkty personalizowane nie podlegają zwrotom. (Zgodnie z ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 art. 38) produkty personalizowane nie podlegają zwrotowi ponieważ ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż.
5. W przypadku złego wykonania, niepoprawności tekstu, brakujących elementów, firma Maka Prints pokrywa wszelkie koszty naprawy lub zamiany produktów.
6. Nieznaczne różnice kolorystyczne między wydrukiem rzeczywistym a tym prezentowanym na stronie internetowej mogą być spowodowane różnymi ustawieniami monitorów i nie mogą być uznane za wadę.
7. Papeteria jest wykonywana ręcznie i ze starannością, nieznaczne różnice w poszczególnych sztukach nie mogą być uznane za wadę.
8. W przypadku braku akceptacji projektu indywidualnego lub zmian w projekcie gotowym, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia wykonania produktów, przy czym należność za wykonanie projektu jest bezzwrotna.
9. Między projektem a wydrukiem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. W poszczególnych egzemplarzach poligrafii ślubnej mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane różną techniką druku oraz drukiem na różnych  podłożach i maszynach drukarskich. Poszczególne egzemplarze Poligrafii Ślubnej mogą się od siebie nieznacznie różnić. Nie jest to uznawane za wadę i nie może być przedmiotem reklamacji.
10. Firma Maka Prints zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku wydarzeń losowych na które firma nie ma wpływu. O odstapieniu od realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany niezwłocznie.

VI. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prezentowane treści, wzory, logo, podlegają prawom autorskim i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.